Rica Talk Hotel

Två växtväggar installerade 2006. Den nedre är i en restaurang och den övre på en konferansvåning.

Arkitekt: Marge Arkitekter & Ripellino Arkitekter

Beställare: Mässfastigheter

  • Rica-Hotel_Vertical-Garden-Design_Vaxtvagg_Stockholm_Sverige_1.jpg

    Växtvägg i restaurang.

  • Rica-Hotel_Vertical-Garden-Design_Vaxtvagg_Stockholm_Sverige_2.jpg

    Nephrolepis, Philodendron, Pilea, Polypodium, Ludisia, Anthurium, Asparagus och Begonia är några av växterna i denna del.