Växter

I naturen finns växter på vertikala ytor som t ex. klippor och trädstammar. Det är växtmiljöer med lite jord och bra dränering, men samtidigt en stabil yta som växtens rötter kan etablera sig på. Vi använder en teknik som återskapar denna växtmiljö, och som tillsammans med utvalda växter skapar de bästa förutsättningarna för en långsiktigt välmående grönska.

 

Växter anpassade för inomhusklimat

Det klimat som finns inomhus motsvarar till viss del tropisk undervegetation, dvs. låg ljusnivå och en temperatur över 20° C. Lämpliga växter i en sådan miljö är t ex. aroider som Philodendron, Anthiurium, och Epipremnum, ormbunkar som Nephrolepis, Asplenium, Davallia eller ofta blommande växter som Streptocarpus och Begonia. 

 

Experter på vertikal grönska

Som specialister på växter för vertikala växtmiljöer har vi länge studerat både vertikala landskap i naturen och växtväggar runt om i världen. Från studieresor och många års utprovning vet vi vilka växter som fungerar i en vertikal växtmiljö.

 

 • Plants_Vertical-Garden-Design_Epiphyte_Amazon_Peru.jpg

  Epifyter är växter som växter på andra växter, det är en pålitlig grupp av växter för växtväggar. Då rötterna inte är i kontakt med marken är dom beroende av hög luftfuktighet och frekvent regn. Bilden visar en bromeliad i en molnskog (cloud forest) på östra sidan av Anderna i Peru. 

 • Plants_Vertical-Garden-Design_Lithophyte_Drakensbergs-South-Africa.jpg

  Växter som växer på stenar och klippor kallas för litofyter och är väl anpassade för växtväggar då dom har rötter som kan hålla fast växten på en bar, väldränerad yta. Bilden visar Xerophyta longicaulis i Drakensberg, Sydafrika. 

 • Plants_Vertical-Garden-Design_Waterfall_Madeira.jpg

  Förekomsten av vatten är en begränsande faktor för växtlighet på klippytor. Men så är inte fallet i närheten av vattenfall där det ofta finns en stor variation av växter som kan vara intressanta att använda på en växtvägg. Bilden ovan visar ett vattenfall på Madeira med den storvuxna Woodwardia radicans på båda sidor om vattenfallet.

 • Plants_Vertical-Garden-Design_Philodendron_Arenal-Costa-rica.jpg

  Aroider är en växtfamilj med användbara arter till en växtvägg. Det finns många storväxta aroider med vackert bladverk som är pålitliga accentväxter, men också mindre, oansenliga arter, som tex. Philodendron scandens, som är användbara för att skapa en heltäckande grön yta. På bilden syns en Philodendron verrucosum i Costa Rica.

 • Plants_Vertical-Garden-Design_Begonia-Costa-rica.jpg

  Begonior finns i tropikerna runt hela jorden och är ett av de största släktena av blommande växter. Många hittas i skuggade lägen i undervegetation eller på fuktiga, skuggade klippor. Sådana arter är väl anpassade för en växtvägg inomhus. Bilden visar en Begonia multinerva i Costa Rica.

 • Plants_Vertical-Garden-Design_Ferns_Sintra-Portugal.jpg

  Ormbunkar växer i många olika habitat, och många är också lämpade för växtväggar. Bilden visar Davallia canariensis i Sintra, Portugal, en av få epifyter i detta område.

 • Plants_Vertical-Garden-Design_Habitat_Wulingyuan.jpg

  Vertikala växtmiljöer i naturen saknar ofta jord, då jorden helt enkel faller ner från alltför branta ytor. Växter i sådana miljöer har rötter som växer fast på den bara ytan så att dom kan stå emot hårda vindar och regn. Bilden är från Wulingyuan, Kina.

 • Plants_Nandi falls.jpg

  Vi hämtar inspiration från naturens vertikala landskap och försöker låta det spegla sig i växtval och utformning av våra projekt. Vi eftersträvar en naturlik gestaltning och använder gärna en stor variation av växter.