Café Royale

Växtvägg på innergården till ett café i Lissabon. Med ett milt klimat fungerar här växter som Platycerum bifurcatumPolypodium aureumAdiantum raddianum and Philodendron bipinnatifidum. Installerat 2007.

  • Cafe-Royale_Vertical-Garden-Design_Jardim-vertical_Lisboa_Portugal_1.jpg

    En dag i Maj med blommande begonia, impatiens, acanthus, and fuchsia.

  • Cafe-Royale_Vertical-Garden-Design_Jardim-vertical_Lisboa_Portugal_2.jpg

    Sittplatser vid växtvägg.

  • Cafe-Royale_Vertical-Garden-Design_Jardim-vertical_Lisboa_Portugal_3.jpg

    Växtväggen innifrån cafét.