Växtvägg

Vi levererar små och stora växtväggar och har lång erfarenhet av alla projektfaser från projektering, installation och skötsel. Med vårt fokus på växter och genomarbetade planteringsplaner kan vi garantera ett hållbart och långsiktigt urval av växter. Det ger fördelar som låg skötsel, biodiversitet och en grönskande och blommande växtvägg året om.

 

  • Product_vertical garden.jpg

 

Ett beprövat system för växtväggar

Vi använder ett beprövat planteringssystem som fungerar för stora som små väggar och enkelt kan anpassas till oregelbundna ytor. Det har låg vikt och installeras med automatisk bevattning och näringstillförsel. Växterna planteras tätt vilket ger en täckande grön yta kort efter plantering.

 

Specialister på vertikal grönska

En vertikal växtplats är en unik odlingsmiljö. Det kräver växter anpassade för dessa förhållanden för att få en långsiktigt grönskande växtvägg med låga driftskostnader.

 

Med lång erfarenhet av vertikala växtmiljöer vet vi vilka växter som fungerar och vilka krav som ställs på odlingstekniken.  Vår ambition är att växtväggen ska vara en vertikal trädgård med stor variation av blomning, färger, lager och artrikedom. Vi arbetar gärna med ett brett urval av växter och tycker att biodiversitet höjer både estetisk och funktionell kvalitet.

 

  • VGD_Planting plan.jpg

    Vår landskapsarkitekt tar fram en platsspecifik planteringsplan för var projekt.

 

Bevattningssystem avsedda för växtväggar

Vi arbetar med den senaste generationen av bevattningssystem med fjärrstyrning och övervakning via WiFi. Systemet övervakar kontinuerligt bevattningscykler och vattenåtgång, och skulle någon avvikelse uppstå så skickas ett alarm.

 

Växtbelysning för välmående växter

Växtväggar inomhus behöver normalt växtbelysning för att trivas. Särskilt med tanke på de mörka vintrarna här i norden. Få växter överlever ljusnivåer under 1000 lux och de flesta behöver mer för att ha någon egentlig tillväxt. Vi kan leverera växtbelysning eller hjälpa till under projektering med att ta fram en anpassad lösning för den specifika miljön.

 

En växtväggs livslängd

Lång livslängd och låga skötselkrav är en målsättning i alla moment vid genomförande av ett projekt. Från växtgestaltning och växtval till att använda beprövad teknik och material. En välfungerande växtvägg behöver även lagom mängd vatten, näring och ljus för att skapa optimala odlingsförhållanden. Vår äldsta växtvägg fortfarande i bruk installerades 2007. Om en växtvägg är välplanerad och underhållen ser vi ingen begränsning på livslängd.

 

Skötsel

Växtväggens skötsel består normalt av beskärning två gånger per år. Beskärning främjar ny tillväxt, håller växtligheten mer kompakt, hindrar vissa arter att sprida sig och ta över, samt säkerställer att alla växter får tillräckligt med ljus. Utöver beskäring innefattar skötsel även kontroll av bevattningssystem och behandling av eventuella skadedjur.