Canopy

Canopy är en planteringsmodul för att göra växttak. Med denna teknik kan tak planteras med nedhängande växter som blir flera meter långa. 

 

  • Canopy-Hinn 23.jpg

 

En lätt planteringsmodul för gröna tak

Till skillnad från vanliga planteringslådor som fulla med jord och vatten blir tunga så har vi utvecklat Canopy för att vara ett lätt system som enkelt kan fästas i de flesta tak. Systemet har automatisk vatten- och näringstillförsel vilket minimerar skötselbehov. Växtbelysning rekommenderas i de flesta inomhusmiljöer.

 

Nedhängande växter

Med liknande förhållanden som på en växtvägg fungerar epifytiska växter utmärkt. Vi tycker det fungerar allra bäst med arter som har ett nedhängande växtsätt vilket ger lager av transparent grönska som blir ett intressant rumsligt inslag.

 

  • HotelHotel Canopy 230914.jpg

    Växttak med kvällsbelysing.

  • Canopy Vaxttak 2.jpg

    Lager av nedhängande växter.

  • Canopy_plant ceiling 3.jpg

    Våra växttak är inspirerade av trädkronor med nedhängande epifyter som ofta återfinns på träd i tropikerna. Costa Rica, 2013.