VERTICAL GARDEN DESIGN

VERTICAL GARDEN DESIGN HAR INSTALLERAT VÄXTVÄGGAR / VERTIKALA TRÄDGÅRDAR I MER ÄN 10 ÅR. VÅRA VÄXTVÄGAR UTFÖRS MED EN BEPRÖVAD METOD OCH GENOMARBETAD GESTALTNING I KOMBINATION MED STOR VÄXTKÄNNEDOM. 

DESIGN

 

Vi arbetar med växtväggar på samma sätt som med en vanlig trädgård: lager, textur, färg, kontrast och blomning är egenskaper som beaktas för att skapa en växtvägg som kan upplevas lika rik på intryck som en vanlig trädgård.

 

Växtväggen gestaltas utifrån platsens egenskaper och väggens utformning. Liksom i en vanlig trädgård är det viktigt att använda rätt växt på rätt plats för att få långlivade och välmående växter. Vi inspireras av naturens vertikala landskap och använder en stor variation av växter, en blandning av karaktärsfulla solitärväxter och pålitliga basväxter.

TEKNIK

 

Den odlingsteknik vi använder påminner om naturligt vertikala växtmiljöer och ger därför utmärkta förhållanden för epifyter - den grupp av växter som är mest anpassade för en vertikal växtplats.

 

Växterna planteras i en planteringsfilt som är utprovad under många år. Filten planteras med en hög täthet och ger en grön och frodig vägg direkt efter installation.

 

Växtväggen bevattnas med droppbevattning och har automatiserad tillförsel av vatten och näring. Den kan anpassas till oregelbundna ytor oavsett geometri och storlek och väger mindre än 25kg per kvadratmeter.